Здрави плугове MASS – качество, ефективност и иновации за вашето земеделско стопанство

плугове

От какво се нуждае едно земеделско стопанство? От фермер готов да приложи иновативни методи за одобряване плодородието на почвата и здрав плуг, с който да осъществява агротехническите мероприятия. Звучи лесно и всеки решил да се впусне в ново предизвикателство смята, че земеделието е един от лесните намини да се печели добре. Но не така изглеждат нещата, когато върху плещите ви тежи отговорността да вземете правилни решения и да работите неуморно за да повишите количеството и качеството на добивите. Всъщност имате нужда от правилния партньор и затова представяме колекцията от модерни и производителни решения, които ви очакват на MASS.bg – здрави плугове, култиватори, сеялки, дискови брани и друг прикачен инвентар. Всеки един от аксесоарите имат своето значение за провеждане на добри земеделски практики, но днес ще представим предложенията на MASS.bg за здрави и надеждни плугове.

Здрав плуг – качествена оран

Дълбоката оран е задължително мероприятие, което се провежда с оглед на подобряване качеството на почвата, намаляване на ерозивните процеси и подпомагане усвояването на хранителните вещества в дълбочина. Независимо от типа на отглежданите култури дълбоката оран е решаваща за стопанството и именно поради това стопаните не я пренебрегват. Инвестирането в здрав плуг е гаранция за ефективност на обработките, справяне с различни типове почва и подготовка за последващи агротехнически операции.Лозаро овощарски

MASS.bg предлага на своите клиенти здрави и сигурни решения, с които гарантирано и качествено се провежда едно от най-важните мероприятия, а именно дълбоката оран. Сред най-предпочитаните от стопаните решения са:

  • Навесен плуг;
  • Конвенционален плуг;
  • Плуг с хидравлично регулиране;
  • Плуг с пружинна защита;
  • Олекотен плуг;
  • Плуг за лозаро-овощарски мероприятия.

Спецификата на всеки един от предложените от MASS.bg плугове е с акцент здравина и издръжливост на екстремно натоварване. Прикачния инвентар е подходящ за различни като структура почва с повишена ефективност заради техническите характеристики на плуговете. Приложими са както за мини трактори така и за по-големи и мощни теглещи машини.