SEO одити – кое ги налага преди същинското оптимизиране на сайт

За да бъде успешен вашият бизнес е важно да намерите своето място под слънцето.  И тъй като светът се върти около дигитализацията и от съществено значение е каква ще бъде вашата позиция във виртуалното пространство несъмнено една от главните задачи която стои пред всеки бизнес предприемач е това да създаде свой уеб сайт.  Само по себе си виртуалното ви присъствие да бъде на видимо за максимален процент клиенти място е причината да потърсите от квалифицирана агенция по оптимизация на сайтове.

Оптимизация и одит

Приоритет за всеки SEO екип е да създаде оптимална среда за развитието на сайта ви. Прилагането на структурни методи, идентификация на слабостите на сайта както и подобряването му със сигурност ще повишат неговата популярност. Безспорно оптимизацията на търсачки е сред главните причини да има успешни и не толкова успешни фирмени сайтове, тъй като с неправилна SEO услуга няма как да очаквате ефективност и благоприятен краен резултат.

Когато се планира оптимизиране на сайт е важно да се отбележи това, че екипа задължително прави seo одити. Става въпрос за следното:Seo

 • Характеристи на сайта;
 • Структуриране на съдържанието;
 • Проучване на съдържанието;
 • Намиране на слабости на сайта;
 • Прилагане на подобрения, които ще спомогнат за утвърждаване на по-високата му позиция в търсачките;
 • Идентификация на слабите места;
 • Анализ на линковете и т.нат.

Изключително сложен е този първоначален одит, който всъщност е задължителен преди да се приложат инструментите, които ще „повдигнат“ позицията на сайта там където по-голям кръг от потребители и клиенти ще могат да достигнат до услугите и продуктите, които предлагате.

Видове SEO  одити

За да се анализират всички слабости на сайта и да се повиши неговия рейтинг са особено важни одитите, които SEO специалистите прилагат. Познати са няколко етапа на одитиране и те се делят главно на четири вида SEO одити:

 • Юзабилити одит

При този вид одит се прави анализиране на функциалността на един сайт. Дали сайта е лесен за навигиране, дизайна му дали е достъпен и как работи през различните видове браузъри, които Интернет потребителите използват;

 • Технически одит

Тук се правят проверки по отношение на техническото състояние на сайта – хостинг, URL адреси, качество, използване на различните видове скриптове и т.нат;

 • SEO анализ на сайта

При този вид анализ се прави детайлна проверка на съдържанието на сайта, на индиксираните страници, отчет на линковете и всякакви други свързани с цялостната организация на сайта файлове;

 • Одит на входящите връзки

Отстраняват се лошите, неработещи линкове, анализират се ключовите думи, проверяват се динамиката, донорите, препоръките и сигналите.

SEO одитите са невероятно важни, тъй като с тях специалистите успяват да осигурят оптимално благоприятна среда за предстоящите процеси и използвани техники за ефективно оптимизиране на сайта.