Предимства на котлите на газ през отоплителния сезон

котел

След като ви запознахме с удобството и предимствата на това да замените печката на дърва с котел на пелети днес имаме удоволствието да ви срещнем с още един технически усъвършенстван уред, който е още по-ефективен и гарантиращ чистота, уют и комфорт през зимните месеци. С котли на газ се отопляват все повече домакинства в градовете, тъй като енергийния ресурс е сравнително евтин, а освен това осигурява не само топлина, но се използва за други уреди като готварски печки и бойлери. Газта е възобновяем енергиен източник и като суровина, намираща приложение в редица сектори предоставя възможност за оптимизиране на разходите. Именно в това е причината да бъде използвана като енергийно ефективен ресурс, с който да отоплявате целия си имот. Както при котлите на пелети и тук за ад се разпространи топлината в помещенията се нуждаете от съответната инсталация – радиатори или система за водно подово отопление. Разликите при използването на котли на газ и тези на пелети е в това, че при газовите няма нужда от съхранение на горивото, а освен това е в пъти по-чисто и удобно.

Ползи от използване на газов котел за отопление

За да се вземе решение за инсталиране на газов котел е важно да отбележим някои съществени моменти, които са свързани с доставката на газ и изграждането на съответната инсталация:

 • Сградата или имота, който имате намерение да топлите с газ да бъде газифициран (не е рентабилно котела да работи с газови бутилки, които са с ограничен ресурс);
 • Имота да бъде по-голям като квадратура за да си струва инвестицията – изграждане на инсталация и покупка на газов котел;
 • Жилището, което ще се отоплява на газ да има комин, в който ще бъде свързана системата за отвеждане на димните газове.кондензен котел

Това са основните неща, които е важно да съобразите преди да стартирате с търсене на газов котел. Що се отнася до ползите от отоплението на газ то имайте предвид, че те наистина не са малко. Когато домакинството или пък съответното търговско бизнес предприятие търси варианти за оптимизиране на разходите за отопление то наистина е важно да се пресметнат всички онези факти и обстоятелства, които имат пряко отношение към намаляването им. Газта е една от евтините суровини, но за да бъда разходвана рентабилно е нужно да се изгаря с помощта на подходящ уред каквито са именно котлите на газ.

Съвременните кондезни газови котли се определят като едни от най-високотехнологичните уреди, тъй като са модернизирани и усъвършенствани във всяко отношение. Те гарантират на потребителите:

 • Удобство;
 • Чистота;
 • Комфорт;
 • Бързо затопляне на помещенията;
 • Лесен контрол;
 • Адаптивни са;
 • Могат да се монтират във всяко едно помещение, което има комин;
 • Компактни са кат оразмери;
 • Сравнително евтини са като първоначална инвестиция.

Котлите на газ освен с до тук изброените им предимства се отличават от останалите алтернативни уреди като пелетни котли, камини на твърдо гориво и други по това, че са екологични. Кондензната технология цели оптимално усвояване на вредните въглеродни емисии и трансформирането им в топлина, което на практика показва, че изхвърляните в атмосферата замърсители са контролирани и в незначителни граници.

Както при всеки друг отоплителен уред и при покупката на газов кондензен котел е необходимо да бъдат направени съответните изчисления, които да гарантират ефективност от направената инвестиция. Вземат се предвид общата квадратура на имота, потенциални топлозагуби, изложение, брой отоплителни тела, с които ще се разпространява затоплената циркулираща течност, дали котела ще осигурява и подгряване на топла вода и много други. За ад не пропуснете важни детайли, които имат отношение върху отоплителните възможности на уреда е редно да се консултирате с професионалисти, които ще сведат до минимум грешките, които можете да допуснете.