В какво се състои регистрирането на патент за изобретение?

изобрегение

За да се регистрира патент в България е необходимо преди всичко да сте добре запознати с процедурата. Когато става въпрос за такъв потенциал от възможности и решения е редно да се консултирате с експерти, които да повдигнат завесата около всички онези детайли, които са определящи за постигането на отличен резултат, който да удовлетвори създателя на изобретението. IPconsulting.BG е от популярните в сферата на услугите консултантска компании. Представителството в случая има съществено отношение към това да бъдат сведени до минимум грешките така, че и срока за регистрацията на изобретението ви да не се проточи дълго във времето.

Защо и кога се патентова изобретение?

Навярно имате основание да имате интерес към патентоването на вашето изобретение. Разбира се този акт е пряко обвързан с това да можете да разчитате на правна защита от нелоялно отношение от партньори, кражба или неправомерно внедряване на изобретението ви в съответната промишлена сфера.

Характерно за това да бъде издаден патент на изобретение е да се подходи с нужното внимание към положения от вас труд. Иновациите и високите технологии наистина имат пряко отношение към това да се подобри стандарта на живот от използването на даден продукт или стока, чието производство и създаване например е пряко зависимо именно от изобретението. Така, че накратко има причина да се помисли за вариант патентоване за издаването на патент за този тип интелектуална собственост.

Главните приоритети да се възползвате от едно такова решение се отнасят преди всичко до:

 • Гарантирана защита от кражба на изобретението;
 • Защита от недобросъвестно отношение от страна на предприемачи, проявяващи интерес към труда ви;
 • При нарушаване на договори за сътрудничество;
 • Извличане на максимум дивиденти от прилагането на изобретението в различни сфери на промишлеността.

В общи линии това се разглежда като превантивна мярка, която наистина може да ви подсигури сигурност, защита и разбира се добри финансови постъпление в сметката ви.

Защо имате нужда от представителство?

патентЕдна от най-съществените услуги, които се предлагат от екипите на консултантските фирми е именно представителството. Тук основен приоритет се оказва именно възможността друг да изготви цялостната документация и да приложи процедурите, които Патентното ведомство на Република България изисква по отношение на оформянето на всички онези аспекти и детайли, които са определящи за реализирането на регистрирането на патента върху изобретението. Точно предвид това имате причина да се възползвате от услуги, благодарение на които:

 • Цялостно представителство;
 • Изготвяне на експертиза, която е задължителна що се отнася до това да бъде издадена регистрация на патент;
 • Изготвяне на реферат, в който са приложени пълно описание на изобретението, чертежи и ползи от неговото прилагане в съответната промишлена сфера;
 • Изготвяне на пълен пакет документация, която е нужна по отношение на подаването на заявката;
 • Плащане на тарифи, които са фиксирани съобразно естеството на интелектуалната собственост към самото патентно ведомство и други.

Определящо е да се вземат под внимание всички онези детайли, благодарение на които можете да си подсигурите повече ефективност, кратки срокове и коректно попълнени данни, съобразени с процедурата на Патентното ведомство.

Колко ще струва консултантската слуга?

Навярно ще ви бъде интересно да научите и как се определят тарифите, които ще заплатите към IPconsulting.BG. Има базови цени за консултации и представителство, но имайте предвид, че когато става въпрос за такива, които са напълно съобразени с особеностите и индивидуалния характер на едно изобретение то със сигурност има такива такси, които се определят строго индивидуално.

Най-общо можем да споделим, че офертите са таксите към консултантите са зависими от:

 • Вид на изобретението;
 • Какъв пакет услуги ще бъдат заявени;
 • За какъв период от време ще бъде представителството;
 • Специфика на услугата;
 • Изготвяне на различни договори и т.нат.

Още при първа среща с вашите бъдещи консултанти е желателно да бъдат уточнени условията, които са в основата на реализирането на вашите проекти, защото все пак е от значение и какви тарифи за консултиране и представителство ще заплатите.