Брани дискови – коя марка се ползва с доверието на фермерите?

брани

Като имаме предвид факта, че изискванията на стопаните по отношение на механизацията, които използват са наистина високи в днешната публикация ще направим анализ на дисковите брани. Това е инвентара, който е изключително потребен за да се постигне подобряване плодородието на почвения слой. Несъмнено за да са реални очакванията за добра реколта следва да се спазят някои основни правила. Обработките с брани определено се използва както при малки така и доста по-обширни полета. Употребата на тези брани дискови се налага по няколко основни причини. За да се снабди почвата с нужните вещества, които в последствие ще дадат база за развитие на посетите семена е много важно тя да бъде обогатена с кислород, торове, препарати срещу вредители, както и да бъдат отстранени плевелната растителност. Фермерите разчитат изключително много на браните с марка MASS, тъй като те гарантират ефективност. Качествената обработка със здрав и качествен прикачен инвентар определено е предпоставка за земеделие, от което да се очакват добри резултати.дискова брана

С дисковите брани разрохкването на почвата и отстраняването на плевелите е приложимо при всякакви култури, които се отглеждат. Ефекта от този вид обработка е особено практично, за да се поддържа влажността и така растенията да имат добра база за развитие. В зеленчукопроизводството, отглеждането на зърнено-житни или етерично-маслени култури обработката с дискови брани е широко застъпено. Важно е всяко земеделско стопанство да разполага с дискова брана MASS за да се осигури бързина и рентабилност при изпълнение на съответната почвена обработка. Инвестицията в качествена брана е оправдана от гледна точка на това, че инвентара се използва за отстраняването на плевелите, както и размесването на торове и препарати, независимо от това каква е отглежданата култура. Дълбочината, при която се извършва обработката е между 10 и 20 сантиметра, което на практика е повече от достатъчно за да се елиминират плевелите от техния корен.

Каталога с дискови брани, които MASS представя на българския стопанин определено  се ползват с огромно доверие. Гарантирано качество, безупречна и ефективна работа са акцента, който фермерите избират за отглеждането на всякакъв тип култури. Независимо от влажността на почвата, както и нейния състав здравите дискови брани се справят без компромиси. Този вид обработваща техника пасва на всякакви подемни, теглещи трактори. Лесното прикачване е също критерии за това фермерите да избират именно марката, доказала през години своята висока репутация. Повишаването на почвените характеристики и допринасяне за обогатяването преди засяването и след това са основните изисквания на фермерите към дисковите брани от висок клас. Доверете се на MASS!