Бетон – качества, характеристики, производство

производство на бетон

Познанията и използването на бетон датира от дълбока древност. Дори децата знаят, че всяка една сграда, строително съоръжение, пътна настилка се състои в голяма степен от бетон. Като основен компонент и в съвременното строителство няма как да не обърнем внимание на качествата на бетона както и това какви са видовете, които най-често се прилагат днес. Естествено, че с годините формулата за създаване на тази важна смес се променя и това реално е в насока на здравина, еластичност, устойчивост на механични и климатични промени. И ето, че предизвикателствата, които стоят пред производители се оказват наистина сериозни, тъй като от качеството на продукта, създаден в бетонов възел зависи стабилността и издръжливостта на жилищните сгради, съоръженията и всякакви други архитектурни елементи, в които съществено място заема именно бетона.

Основни съставки на добрия бетон

У нас има доста производители на бетон. Разработките и смесите, които се предлагат зависят главно от това:

  • Къде ще се влага бетона;
  • Какви са показателите на здравина, които се търсят;
  • На какво натоварване ще бъде подложен, изградения от бетон елемент.

От това реално зависи дали ще се спазва класическата формула или ще се добавят допълнителни съставки освен традиционните:

  • Цимент;
  • Чакъл;
  • Вода.

За да отговорят на нуждите на строителния бранш много от бетоновите центрове, в които се произвежда бетон предлагат подобрени формули, които се стремят да направят крайния продукт вечен. Естествено, че това е доста трудно предизвикателство и независимо от това, че се влагат редица заздравяващи съставки към основната рецепта все още има химични и биологични въздействия, които влияят доста екстремно върху разрушаването на бетона. Именно затова бетоновите смеси се използват главно при изграждане на фундаменти, основи и конструкции, при които се влагат и стоманени композиции, които създават една изключително здрава и стабилна връзка, максимално устояваща на времето и разрушителните процеси.

И както вече стана ясно една от основните съставки на бетона  е водата, която има силно корозивни влияния върху метал то ето, че пред производителите на бетон стои още един въпрос, а именно да се намали риска от поява на ръжда по метала. Процеса е изключително сложен и за да намали риска от корозия на армировките се прилагат иновативни методи, с които се подобрява и стабилизира киселинността на бетоновите смеси. Именно по този начин се намалява до минимум риска от образуване на пукнатини, в които може да проникне вода, която да активизира разрушителни процеси.

Качествен бетон – гаранция за дълголетие на сгради, съоръжения, обекти

Конкуренцията сред производителите на бетон наистина е голяма. Тъй като създаването на тази основна строителна смес се извършва в специализирани бази наречени бетонов възел е важно да е отбележи, че не само наличието на модерно оборудван обект са достатъчни за създаването на здрав, качествен и отговарящ на строителните изисквания бетон.бетонов възел

Предприемачите в строителния бранш са наясно, че влагането на всеки компонент в сградите и съоръженията са от съществено значение за това крайния резултат да отговаря на нормите за устойчивост. Ето в това е причината бетона, който ще бъде влаган да е закупен от сертифициран бетонов възел, разполагащ с всички нужни лицензи за извършване на дейност.

Едно много важно подробност, която хората далеч от строителни я бранш не знаят е, че за да предлага бетонови смеси всеки бетонов възел трябва да разполага с валиден сертификат, който удостоверява, че се спазват всички нормативни разпоредби на българското законодателство по отношение на бетоновите разтвори и тяхното производство.

Представяме на вниманието ви бетонов възел  Трансметал ЕООД. Фирмата разполага с модерна база за производство на висококачествен бетон, който отговаря на всички класове, които се прилагат в строителните обекти у нас,  именно:

  • Клас якост на натиск С8/10;
  • Якост на натиск до С30-37
  • Водонепропускливост;
  • Мразоустойчивост.

Здравината и качеството на бетона и бетоновите смеси не е за подценяване, така че заложете на производител с утвърдени позиции на българския пазар.