Как се извършва смяна на вертикален щранг?

щрангове

В многоетажните сгради поддръжката на ВиК системата се изразява в периодичен контрол на работата на щранговете. Преди всичко е необходимо да се вземат предвид обстоятелствата, които са определящи за това да функционира системата така, че да осигурява вода до всички обекти. Не е въпрос само до транспортирането на водата до всеки имот от сградата, а и до това тя да бъде качествена и годна за използване. Когато става въпрос за необходимост от ремонт и смяна на вертикални щрангове на етаж ви препоръчваме да се насочите към опитни специалисти. Това преди всичко би ви спестило доста усилия и неволи по отношение на експедитивното и коректно изпълнение на услугата.

За привилегиите, които ви гарантират екипите с висок рейтинг

Избора на водопроводчици, които да се ангажират с извършването на такъв специфичен ремонт от много голяма отговорност. Предвид това е редно да се направи анализ на екипите, които имат опит в провеждането на такива услуги и клиентите са дали положителна оценка за работата им. Накратко е нужно да проверите какъв е рейтинга на фирмата, която ще наемете с цел да се елиминират всякакви негативи и неблагоприятни последици от некомпетентно отношение.

Определено има редица фактори, които са важни за хората, които търсят решение за смяна на вертикалните щрангове по етажите на сградите. Те са свързани с:

 • Компетентност;
 • Опит;
 • Умения;
 • Гаранции;
 • Използване на качествени суровини, материали и помощни инструменти.

Със сигурност можете да разчитате на услуги, които биха ви гарантирли правилно функциониране на водопроводните системи години наред. Именно затова е необходимо да се подходи с нужното внимание, което би било определящо за подбора на водопроводчици.

По статистически данни това са едни от услугите, към които стопаните на имоти имат много високи изисквания по отношение на качеството. Това е така, защото без изправни щрангове няма как по високите етажи на сградите да се придвижва водата и тя да достига до абонатите с нужното за консумация и ползване качество.

Защо смяната на щрангове по етажите се определят като сложни услуги?

водопроводни услугиКогато говорим за смяна на вертикални щрангове по етажите е важно да споделим, че съществуват доста варианти и решения, които се отнасят да избиране на водопроводни екипи. Преди всичко обаче е необходима да се вземат под внимание някои основни принципи, които са пряко свързани със спецификата на работата.

Такива ремонти се определят като трудни и сложни. Разбира се има куп причини за това твърдение, но основните са свързани с:

 • Труден достъп до тръбите;
 • Необходимост от спирането на водоподаването в сградата, което би довело до неудобства по отношение на използването на водния ресурс;
 • Използване на услугите на квалифицирани водопроводчици, чиито услуги не са от най-евтините;
 • Прилагане на методи, които са свързани с установени стандарти за провеждането на такива ремонти.

Няма как една такава операция да бъде сравнена с обикновен монтаж на смесител, или подмяна на водопроводна връзка. Тук се изискват множество компетентности и познания, които се отнасят до гаранцията за качествено провеждане на ремонта.

Стойност на услугата

Споменахме в темата, че това са тип дейности, които са скъпи като услуги. Но това си има своето обяснение и то е съобразено с факта, че става въпрос за по-специфична услуга, която не всеки водопроводчик може да извърши. Стойността се определя индивидуално за всеки обект и зависи преди всичко от:

 • Етажност на сградата;
 • Количество щрангове, които предстои да бъдат подменени;
 • Осигуряване на допълнителни услуги, които са свързани с монтажа на тръбите и тяхното по-нататъшно функциониране;
 • В зависимост от гаранциите за качество;
 • Според типа на сградата и други.

Може би имате известни съмнения относно това колко ще заплатите за ремонт и смяна на основните водопроводни тръби в сградата. Стойността на този тип услуги имайте предвид, че са напълно съпоставими със сложността на тяхното изпълнение.