Разрушаване на сгради – специфика и етапи на дейността

техника за разрушаване

Етапите, през които преминава строителството на нови сгради е изпитание за предприемачите. Ако след падането а тоталитарния режим у нас имаше доста празни телени, на които сградите поникваха като гъби, то днес нещата стоят далеч по-сложно. За да бъде построена жилищна или индустриална сграда не само, че се търси подходящ терен, но и старите постройки върху него изискват разрушаване. Масивните сгради, които са обект на разрушаването изискват от своя страна наемането а специализирани екипи, които да се справят с възложения ангажимент. Малко хора са наясно, че полу разпадащите се постройки са най-сложни за отстраняване от терените, тъй като те крият редица рискове, както за хората, наети за извършване на работата, така и за предстоящите строителни дейности.

Кои сгради са обект на събаряне

Стана ясно, че за да се построи нов обект е важно да се отстранят старите постройки и да се почисти терена. Специалистите, предлагащи услугата разрушаване на сгради разполагат с широк диапазон по отношение на постройките, които следва да съборят и да разрушат. Всеки терен, на който предстои да се построи нова сграда, да се обособи за търговски или индустриални цели изисква професионално почистване. Обект на събаряне могат да бъдат:Събаряне на сгради

  • Жилищни блокове високо строителство;
  • Къщи, гаражи, постройки ниско строителство;
  • Халета и индустриални сгради;
  • Административни сгради и други.

Защо е необходимо наемането на професионален екип

Разрушаването на сгради, тяхното събаряне и отстраняване на отломките от площадката или терена е сложен процес. Не всеки може да се заеме с подобни работи, тъй като тук се изискват сериозни архитектурни познания както и наличието на професионална техника, с която безопасно и прецизно да премине всеки един от етапите на разрушаването. Освен технически познания определяща се оказва и правилната подготовка на работниците, които са наети за подпомагане на процеса на разрушаване на сградите. Обучението е сред основните приоритети, които се залагат във фирмите, ангажирани в тези сложни, трудоемки и рискови дейности. Дори елементарна грешка при извършване на процеса по разрушаване и събаряне на сгради би бил потенциална опасност за живота и здравето на работниците.

Основни етапи на разрушаването

Преди появата на новия стоителе обект както стана ясно се приманава през различни етапи по разрушаване на стари постройки, остстраняването на отломките от терена както и заравняването му. Разрушаването е мисия, процес, изискващ компетенто подготвени специалисти, техника и инструменти, с които да бъдет спазени поетите ангажименти и срокове. Основните етапи, през които преминава разрушаването на сграда са:

  • Правилна оценка на състоянието на обекта;
  • Съставяне на план за действие;
  • Предприемане на безопасни мерки за разрушаване;
  • Използване на техника и механизация за разрушаване и раздробяване на сградите и постройките;
  • Събиране и извозване на отломките до специализирани сметища;
  • Почистване и заравняване на терена.

Сложността н процесите по разрушаване на сгради изисква наемането на специализиран екип, който да гарантира ефективно и качествено изпълнение на ангажиментите.